Nasza współpraca z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu

W listopadzie 2011 roku uczniowie klas drugich, przygotowujący się do rozszerzonej matury z matematyki, udali się na Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył się tam wykład profesora Wojciecha Gajdy pt. "O liczbach, trójkątach, równaniach i szyfrach". Profesor opowiadał o kilku zagadnieniach matematycznych, które pozostawały nierozwiązane przez wiele lat. Przy poszukiwaniu rozwiązań badający je matematycy stworzyli wiele ważnych teorii, które dały początek współczesnej algebrze, geometrii i teorii liczb. Podczas wykładu wspomniał historie poszukiwań matematycznych oraz historie z życia kilku wybitnych matematyków: Eulera, Fermata, Galois, Gaussa, Perelmana, Riemanna i Wilesa.

 

Dowiedzieliśmy się o sekrecie ENIGMY i o poznańskich matematykach Marianie Rejewskim, Jerzym Różyckim i Henryku Zygalskim, którzy znaleźli wyjaśnienie i algorytm odczytywania zakodowanych informacji, czym przyczynili się do ocalenia wielu żołnierzy sił sprzymierzonych w latach 1941-1945.

Ciekawostka wykładu: w dziedzinie matematyki nie przyznaje się Nagrody Nobla, są natomiast medale im. Fieldsa (przyznawane co cztery lata 2-4osobom) oraz nagrody Instytutu Clay`a (1000000$ za rozwiązanie jednego z siedmiu problemów milenijnych). Do tej pory został rozwiązany tylko jeden problem hipoteza Poincare`ego w 2002 roku dokonał tego rosjanin Perelman. Tak więc każdy z nas ma szansę na zaistnienie w świecie matematyki i otrzymanie wspaniałej nagrody, ponieważ matematycznych zagadek zostało sporo. :) Powodzenia!

 

 

Miesiąc później uczniowie klasy IID (matematyczno-fizyczno-informatycznej) udali się na Wydział Fizyki UAM w Poznaniu, gdzie odbył się wykład profesora Rufina Makarewicza pt. "Hałas elektrowni wiatrowych". Na początku profesor, przypomniał nam o naturalnych hałasach, które towarzyszyły człowiekowi od zawsze tj. szum wody, szelest liści. Natomiast współcześnie hałas powodują pojazdy, urządzenia, muzyka. Niestety mózg człowieka nie jest do tego przygotowany, dlatego tak bardzo one nam przeszkadzają. Naukowcy stwierdzili, że najbardziej dokuczliwy hałas towarzyszy montowaniu (produkcji) pociągów.

Kolejnym zagadnieniem to poruszonym na wykładzie była jednostka hałasu czyli Bel [B], przyjęło się jednak używać jej pochodnej decybela [dB]. Do mierzenia głośności hałasu służy sonometr. Zmiany głośności dzielimy na dwa rodzaje: periodyczne zmiany głośności (pulsacje) i periodyczne zmiany wysokości (świsty).

Oczywiście dokuczliwość różnych rodzajów hałasu jest kwestią indywidualną, jednak wiadomo, że bardziej irytujący jest hałas wytworzony przez rzeczy (urządzenia) nie należące do nas, niż przez te, które są naszą własnością.

Wykład został poprowadzony z dużą dawką humoru co pomogło w przekazywaniu ciekawych, trudnych zagadnień z akustyki. Na koniec pod kierunkiem profesora, wszyscy uczestnicy zaśpiewali kolędę "Wśród nocnej ciszy".

Po wykładzie mieliśmy możliwość zobaczyć kilka sal wykładowych i laboratoriów w których studenci mają swoje zajęcia oraz dowiedzieć się ciekawych rzeczy związanych z kryształami.

 

Myślę, że nasz kontakt z Uniwersytetem jest ciekawym doświadczeniem, które zaprocentuje w przyszłości. Wyjazdy te dochodzą do skutku dzięki naszym nauczycielom (matematykom i fizykom) i pomocy finansowej Fundacji „Absolwent”, której bardzo dziękujemy.


Weronika Lis IID