Historia naszej szkoły

W dniu 1 czerwca 1921 roku z inicjatywy ks. Fr. Olejniczaka odbyło się w ratuszu gostyńskim zebranie, podczas którego podjęto uchwałę o budowie gimnazjum. Już 9 czerwca wybrano komitet budowy w następującym składzie: przewodniczący - E. Potworowski, z-ca - ks. Fr. Olejniczak, sekretarz - R. Sura, skarbnik - W. Stachowski. Komitet podpisał rezolucję o następującej treści: "...W dowód wdzięczności za uzyskanie niepodległości stawia społeczeństwo gostyńskie pomnik. Tym pomnikiem miał być gmach mieszczący w sobie uczelnię wyższą, która by była błogosławieństwem dla całego powiatu. Obowiązując siebie do najwydatniejszych ofiarności na ten cel proszą zgromadzonych wszystkich współobywateli powiatu gostyńskiego do przyłączenia się do wspólnej ofiary". Projektantem budynku był architekt L. Michałowski, a kierował budową budowniczy K. Peissert. Zaangażowanie społeczeństwa przy budowie gimnazjum było ogromne. Większość prostych prac budowlanych, transport, roboty ziemne wykonano społecznie.

Przeprowadzona kwesta już w pierwszym tygodniu trwania akcji przyniosła 1.2 mln marek. Miejscowa prasa zamieszczała liczne apele o pomoc w budowie. W rekordowo krótkim czasie ukończono budowę. W dniu 23 października 1924 roku dokonano uroczystego otwarcia gimnazjum w obecności Wojewody Poznańskiego A. Bnińskiego, kuratora I. Chrzanowskiego, biskupa Łumkowskiego, prezesa sądu apelacyjnego Zakrzewskiego i starosty krajowego L. Begalea. Gimnazjum prezentowało się wspaniale. Budynek miał 50m szer. i 19m wys. Fasada budynku ozdobiona była silnie wysuniętym ryzalitem, klasycznymi pilastrami zdobionymi w głowicach rzeźbami orłów. W jasnych przestronnych wnętrzach zorganizowano pracownie specjalistyczne: fizyki, chemii, historii, biologii oraz pracownię stolarską. Pracownie wyposażono w wiele wartościowych eksponatów i pomocy naukowych. Podczas okupacji w budynku gimnazjum kwaterowały wojska niemieckie. W dniu 21 stycznia 1945 roku zakwaterowano tam oddział specjalny Wermahtu, którego zadaniem miało być zniszczenie przed wkraczającymi wojskami radzieckimi większych zakładów pracy w Gostyniu. W nocy z 21 na 22 stycznia nastąpiła eksplozja materiałów wybuchowych, która spowodowała śmierć około 200 żołnierzy niemieckich oraz pożar gmachu gimnazjum. Przyczyn eksplozji nie wyjaśniono do dnia dzisiejszego. Gmach leżał w gruzach, a mimo to już 24 kwietnia 1945 roku rozpoczął się pierwszy po wyzwoleniu rok szkolny w Miejskim Gimnazjum i Liceum Koedukacyjnym Ziemi Gostyńskiej w Gostyniu. Odbudowa gmachu, w której aktywnie uczestniczyli uczniowie, już w letnie wakacje 1946 roku była na ukończeniu. W dniu 22 czerwca tego roku odbyła się pierwsza matura, którą zdało 12 osób. Z dniem 1 września 1947 roku gimnazjum zostało upaństwowione i przyjęło nazwę: Państwowe Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące w Gostyniu Poznańskim. W 1948 roku władze szkolne powołały 11-letnią szkołę stopnia podstawowego oraz licealnego, oraz nadały jej nazwę: Państwowa Jedenastoletnia Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego w Gostyniu Poznańskim. W październiku 1962 powstał komitet rozbudowy szkoły. Kosztem 711 tys. zł odbudowano gabinet fizyczny, biologiczny oraz jedną klasę. Z początkiem roku szkolnego 1965/66 zlikwidowano szkołę podstawową zmieniając nazwę na Liceum Ogólnokształcące w Gostyniu Poznańskim. W 1964 roku gmach odnowiono na zewnątrz, a w latach 1968/69 wyremontowano wnętrza. Obecnie gmach mieści Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Ziemi Gostyńskiej.

Źródło : www.logostyn.pl