Młodzi aktywni - Podsumowanie debaty 2014

 

 

Dnia 1 kwietnia 2014 roku w auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu odbyła się konferencja dotycząca udziału młodzieży w wyborach i życiu społecznym.              

W spotkaniu wzięli udział  zaproszeni gości:

Starosta Powiatu Gostyńskiego pan Robert Marcinkowski,

Burmistrz Gostynia pan Jerzy Kulak,

Nauczyciel Gimnazjum nr 1 w Gostyniu, pracownik gminy Piaski pan Sebastian Nowak,

Przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej Aleksandra Nyc.

Wszystkich przybyłych na debatę powitali uczniowie Mateusz Mucha i Dawid Szymański. Następnie Dyrektor ZSO pani Lucyna Tęga przedstawiła cel spotkania oraz podkreśliła potrzebę zorganizowania takiej konferencji.

 

Debata miała na celu przede wszystkim zwrócenie uwagi na niską frekwencję wyborczą, brak formy kształcenia obywatelskiego młodzieży i małą aktywność młodych ludzi w życiu społecznym. Zjawiska te są niebezpieczne dla utrzymania demokracji oraz dla naszych perspektyw na przyszłość. Chcieliśmy zwrócić uwagę na to, jak ważną rolę pełni głos młodego człowieka w prawidłowym funkcjonowaniu gminy czy powiatu. Debata była doskonałą okazją do bliższego zapoznania się z takimi pojęciami jak: „polityka”, „społeczeństwo”, „wybory”, rozumienia ich znaczenia przez polityków oraz uczniów. Ponadto uczniowie i nauczyciele z całego powiatu, uczestniczący w konferencji, mieli okazję wysłuchania wystąpień zaproszonych gości, którzy pokazywali na przykładach i przekonywali, że głos młodzieży jest dla nich  i społeczeństwa bardzo ważny.

 

Pan Starosta opowiadał, jak wiele stowarzyszeń i organizacji młodzieżowych działa w naszym powiecie. Jak powiat stara się, by młodzież miała łatwiejszy dostęp do informacji związanych z okolicą, stąd też pomysł utworzenia fanpagea na Facebooku. Przypomniał o programie grantów społecznych, z których młodzi mogą skorzystać oraz o działającym Centrum Aktywności Lokalnej.

 

Pan burmistrz zachęcał młodych ludzi do aktywności w życiu społecznym; mówił o tym, jak ważny jest każdy głos. Podkreślił, że trzydzieści głosów przewagi w wyborach zadecydowało o tym, że został wybrany na burmistrza i może realizować swoje projekty takie jak: budowa skateparku, remont biblioteki, przebudowa rynku oraz ulic usprawniających komunikację w Gostyniu.

 

Pan Sebastian Nowak w swoim wystąpieniu doszukiwał się powodów niskiej aktywności młodzieży i starał się udowodnić, że taka postawa nie jest opłacalna. Wymienił kilka działań, które mają miejsce dzięki inicjatywie młodych. Zwrócił uwagę, że młodym potrzebni są trenerzy, którzy pomagają realizować pomysły i przypomniał, żeby wszyscy pamiętali, że powiedzieć można wszystko, ale trzeba  za słowa wziąć pełną odpowiedzialność.

 

Aleksandra Nyc, przewodnicząca Młodzieżowej Rady Miejskiej w Gostyniu, przedstawiła kilka projektów, które zostały przeprowadzone dzięki inicjatywie MRM, jak na przykład budowa drogi rowerowej z Gostynia do Kunowa, lodowisko, skatepark. Potwierdziła, że w naszym mieście głos młodzieży jest słyszany i brany pod uwagę.

 

Po pierwszej części, w której wystąpili zaproszeni gości uczestnicy spotkania zadawali im pytania. Dopytywano się m. in. o plany na przyszłość, o początki kariery politycznej, o procedury tworzenia MRM. Część ta zakończyła się wspólnym zdjęciem i zaproszeniem na przerwę kawową.

 

Następnie zostały przeprowadzone warsztaty. Młodzież podzielono na grupy, które pracując metodą „burzy mózgów”, przygotowały plakaty, będące odpowiedzią na pytania dotyczące tematu debaty. Grupy zaprezentowały wyniki swojej pracy pozostałym uczestnikom konferencji.

 

Na zakończenie prowadzący podsumowali debatę i podali jej wyniki. Podziękowali wszystkim przybyłym gościom i organizatorom konferencji, czyli Radzie Samorządu Uczniowskiego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu oraz jej opiekunom - pani Joannie Kabale i panu Mateuszowi Matysiakowi.

 

Mamy nadzieję, że konferencja ta pomogła uczniom zrozumieć, jak ważny jest ich głos i jak wiele mogą zdziałać, angażując się w działalność różnych organizacji zrzeszających młodzież.

 

Członkowie i opiekunowie RSU przy ZSO w Gostyniu.